このページの先頭です
ここから本文です

Học phí - Quy trình nhập học
FEES/ADMISSION PROCESS

Khóa học ngắn hạn Nhật tổng hợp

  • Trường kobe
  • Trường Shinjuku

Người cư trú tại Nhật Bản Người đến Nhật học tập bằng visa ngắn hạn (người có visa)

Đối tượng học viên

Người cư trú ở Nhật Bản, người có thể lưu trú bằng visa du lịch kết hợp làm việc, visa ngắn hạn

Các tháng nhập học Tiền học (đã gồm thuế)

Trường Kobe

[Các tháng nhập học]Tháng 4, tháng 7
[Thời gian học tập]3 tháng/5 tuần

Thời gian học tập 3 tháng 5 tuần
Phí nhập học 10,800yên
Học phí 194,400yên 97,200yên
Các phí khác 2,160yên 1,080yên
Tổng cộng 207,360yên 109,080yên

[Các tháng nhập học]Tháng 10, tháng 1
[Thời gian học tập]3 tháng/5 tuần

Thời gian học tập 3 tháng 5 tuần
Phí nhập học 11,000yên
Học phí 198,000yên 99,000yên
Các phí khác 2,200yên 1,100yên
Tổng cộng 211,200yên 111,100yên
Trường Shinjuku

[Các tháng nhập học]Tháng 4, tháng 7
[Thời gian học tập]3 tháng/5 tuần

Thời gian học tập 3 tháng 5 tuần
Phí nhập học 10,800yên
Học phí 216,000yên 108,000yên
Các phí khác 2,160yên 1,080yên
Tổng cộng 228,960yên 119,880yên

[Các tháng nhập học] Tháng 10, tháng 1
[Thời gian học tập]3 tháng/5 tuần

Thời gian học tập 3 tháng 5 tuần
Phí nhập học 11,000yên
Học phí 220,000yên 110,000yên
Các phí khác 2,200yên 1,100yên
Tổng cộng 233,200yên 122,100yên

Khóa học ngắn hạn

Quy trình nhập học

●Dành cho người cư trú tại Nhật Bản※Cần có visa cho phép lưu trú trong thời gian theo học.

Tìm kiếm tài liệu

Nếu bạn muốn tìm các tài liệu, hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhà trường.

Tìm kiếm tài liệu

下向き矢印の画像

Chuẩn bị hồ sơ và đến trường

Vui lòng đọc kỹ thông tin về trường, thông tin khóa học, chuẩn bị hồ sơ và đến trường.
【Hồ sơ cần thiết】 ① Đơn xin nhập học ② Bản sao thẻ lưu trú (cả hai mặt)

下向き矢印の画像

Kiểm tra năng lực

Thực hiện bài kiểm tra khả năng tiếng Nhật.

下向き矢印の画像

Chuyển tiền học phí

Vui lòng chuyển tiền học phí vào tài khoản mà nhà trường chỉ định.

下向き矢印の画像

Sau khi xác nhận đã nhận được tiền, nhà trường sẽ liên lạc để thông báo về lịch trình nhập học.

下向き矢印の画像

Nhập học

Vui lòng đến trường vào ngày nhà trường chỉ định.

●Dành cho người đến Nhật học tập bằng visa ngắn hạn※Học viên cần phải tự xin visa ngắn hạn, visa du lịch kết hợp làm việc.

Tìm kiếm tài liệu

Nếu bạn muốn tìm các tài liệu, hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhà trường.

Tìm kiếm tài liệu

下向き矢印の画像

Đăng ký * Vui lòng đăng ký qua mail

Vui lòng đọc kỹ thông tin về trường, thông tin khóa học, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký qua e-mail.
【Hồ sơ cần thiết】① Đơn xin nhập học [dành cho người nước ngoài] ② Bản sao hộ chiếu * Trang có dán ảnh

下向き矢印の画像

Kiểm tra năng lực

Trường sẽ thực hiện duyệt hồ sơ. Thực hiện kiểm tra khả năng tiếng Nhật đơn giản qua Skype™.

下向き矢印の画像

Chuyển tiền học phí

Vui lòng chuyển tiền học phí vào tài khoản mà nhà trường chỉ định.

下向き矢印の画像

Sau khi xác nhận đã nhận được tiền, nhà trường sẽ liên lạc để thông báo về lịch trình nhập học.

下向き矢印の画像

Nhập học

Sau khi nhập cảnh, vui lòng đến trường vào ngày nhà trường chỉ định.
* Thủ tục xin visa ngắn hạn khác nhau tùy từng nước.

* Skype™ là sản phẩm thương mại của Skype. Học viện Nhật ngữ ECC không phải là công ty con hay công ty liên kết của Tập đoàn Skype, và chúng tôi cũng không nhận tài trợ hay sự chấp thuận từ Tập đoàn Skype.

Tìm kiếm tài liệu

CONTACT

Nếu cần tư vấn -
liên hệ, vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.

Tư vấn - Liên hệ qua điện thoại

Trường Kobe
TEL +81-(0)78-261-1440
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Kobe/5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku,thành phố-Kobe, huyện-Hyogo, 651-009

Trường Shinjuku
TEL +81-(0)3-5331-3140
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Shinjuku/Tòa nhà văn phòng chính của ECC Tokyo 1F, 7-6-4 Nishi Shinjuku Shinjuku-ku, 160-0023