ここから本文です

Tải tài liệu
DOWNLOAD

  • Trường kobe

  • Trường Shinjuku

Khóa học tiếng Nhật tổng hợp

tập sách nhỏ Tải xuống(4.27MB)
Thông báo tuyển sinh Hệ học ban ngày Tải xuống(493KB)
Đơn xin nhập học
Dự định tổ chức sự kiện Tải xuống(251KB)

Khóa học ngắn hạn

tập sách nhỏ Tải xuống(1.90MB)
Thông tin khóa học Tải xuống(403KB)
Đơn xin nhập học Tải xuống(291KB)
Đơn xin nhập học [dành cho người nước ngoài]
Dự định tổ chức sự kiện Tải xuống(297KB)

Khóa học ngắn hạn

tập sách nhỏ Tải xuống(1.80MB)
Thông tin khóa học Tải xuống(356KB)
Đơn xin nhập học Tải xuống(291KB)
Đơn xin nhập học [dành cho người nước ngoài]
Dự định tổ chức sự kiện Tải xuống(200KB)

CONTACT

Nếu cần tư vấn -
liên hệ, vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.

Tư vấn - Liên hệ qua điện thoại

Trường Kobe
TEL +81-(0)78-261-1440
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Kobe/5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku,thành phố-Kobe, huyện-Hyogo, 651-009

Trường Shinjuku
TEL +81-(0)3-5331-3140
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Shinjuku/Tòa nhà văn phòng chính của ECC Tokyo 1F, 7-6-4 Nishi Shinjuku Shinjuku-ku, 160-0023