このページの先頭です
ここから本文です

Thông tin khóa học
COURSE INFORMATION

Khóa học tiếng Nhật tổng hợp

  • Trường Kobe

Các khóa học đào tạo toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Khóa học tiếng Nhật tổng hợp là khóa học dành cho những người muốn học tiếng Nhật một cách có hệ thống, để có thể đạt được các mục tiêu như học lên đại học, v.v... Các bạn sẽ được học toàn diện, vững cả 4 kỹ năng “nói”, “nghe”, “viết”, “đọc”. Các bạn sẽ được tiếp nhận chương trình đào tạo tiếng Nhật tiêu chuẩn cao nhất thông qua các bài kiểm tra được tổ chức hàng ngày tại mỗi lớp học theo từng cấp độ, các hoạt động trải nghiệm.

●Các tháng nhập học
tháng 4/tháng 10
●Thời gian học tập
1 ~ 2 năm
●Visa
Visa du học
●Thời gian học
5 ngày/tuần (thứ hai ~ thứ sáu), 4 tiết/ngày/
Sáng 9:15 ~ 12:35, chiều 13:40 ~ 17:00

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được chia thành 8 cấp độ, từ lớp sơ cấp sẽ học những kiến thức cơ bản của tiếng Nhật, đến lớp cao cấp với mục đích thi đậu N1 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

LevelSơ cấp1
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật
Mục tiêu học tập

・Có thể truyền đạt những điều cơ bản về bản thân, chủ đề thường dùng hàng ngày

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N5 với điểm số cao

LevelSơ cấp2
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong kiến thức cơ bản tiếng Nhật, và đạt cấp độ N5 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Mục tiêu học tập

・Có thể truyền đạt về những thông tin cá nhân hay sự kiện quen thuộc bằng cách diễn đạt đơn giản

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N4 với điểm số cao

LevelTrung cấp1
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong sơ cấp tiếng Nhật, và đạt cấp độ N4 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Mục tiêu học tập

・Có thể tóm tắt và truyền đạt suy nghĩ của bản thân về các chủ đề quen thuộc hay chủ đề quan tâm

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N3

LevelTrung cấp2
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong sơ cấp tiếng Nhật và hoàn thành một phần trình độ trung cấp, hoặc người đã đạt trình độ N3 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, muốn hướng đến mục tiêu đậu N2
Mục tiêu học tập

・Có thể thảo luận và đàm phán về các chủ đề khá quen thuộc hay chủ đề quan tâm

・Có thể nói và viết theo cách phù hợp với nơi chốn, đối tượng và mục đích

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N3 với điểm số cao

LevelTrung cao cấp1
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong trung cấp tiếng Nhật, hoặc người đã đạt trình độ N3 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, muốn hướng đến mục tiêu đậu N2
Mục tiêu học tập

・Có thể giải thích về các chủ đề mang tính xã hội, khá chuyên môn dựa vào các căn cứ

・Có thể hiểu rõ và thảo luận về nội dung ở mức độ bài giảng của bậc đại học

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N2

LevelTrung cao cấp2
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong trung cấp tiếng Nhật, đạt cấp độ N2 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, muốn đậu N2 với điểm số cao hoặc người đang hướng mục tiêu đến cấp độ N1
Mục tiêu học tập

・Có thể giải thích về các chủ đề mang tính xã hội, khá chuyên môn dựa vào các căn cứ

・Có thể tóm tắt và phát biểu về bảng khảo sát hay buổi phỏng vấn

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N2 với điểm số cao

LevelCao cấp1
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong trung cấp tiếng Nhật, đạt cấp độ từ N2 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, đang hướng đến mục tiêu đậu N1
Mục tiêu học tập

・Có thể giải thích và trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về nhiều vấn đề khác nhau

・Có thể diễn thuyết hay thuyết trình với phong thái và cách nói phù hợp

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N1

LevelCao cấp2
Đối tượng học viên
Lớp học dành cho người đã học xong trung cấp tiếng Nhật, đạt cấp độ từ N2 trở lên trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, đang hướng đến mục tiêu đậu N1 với điểm số cao
Mục tiêu học tập

・Có thể giải thích và trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về nhiều vấn đề khác nhau

・Có thể viết bài văn về các chủ đề xã hội bằng văn phong và cách diễn đạt thích hợp

・Hướng đến mục tiêu đậu JLPT-N1 với điểm số cao

Kiểm tra

Tổ chức rất nhiều bài kiểm tra cho tất cả các cấp độ. Thực hiện thúc đẩy việc học tại nhà và đánh giá kết quả học tập.

  • ●Kiểm tra ngôn ngữ (hầu như hàng ngày)
  • ●Kiểm tra Kanji (hầu như hàng ngày)
  • ●Kiểm tra ngữ pháp (1 lần trong 1 ~ 2 tuần)
  • ●Thi cuối khóa (1 lần vào cuối khóa)

Luyện thi

Tổ chức các lớp luyện thi cho Kỳ thi năng lực tiếng Nhật và Kỳ thi du học Nhật Bản vào học kỳ mùa xuân và mùa thu.

Học phí - Quy trình nhập học

CONTACT

Nếu cần tư vấn -
liên hệ, vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.

Tư vấn - Liên hệ qua điện thoại

Trường Kobe
TEL +81-(0)78-261-1440
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Kobe/5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku,thành phố-Kobe, huyện-Hyogo, 651-009

Trường Shinjuku
TEL +81-(0)3-5331-3140
(Thời gian tiếp nhận Ngày trong tuần09:30~17:30)

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Shinjuku/Tòa nhà văn phòng chính của ECC Tokyo 1F, 7-6-4 Nishi Shinjuku Shinjuku-ku, 160-0023